ลดหนี้เจ้าหนี้ | iPurchase - ระบบบริหารงานจัดซื้อ

ลดหนี้ เจ้าหนี้

ส่งคืนสินค้าและลดหนี้จากการซื้อสินค้าหรือบริการ กรณีสินค้าชำรุดเสียหายหรือสินค้าไม่ตรงตามสเปค

ลดหนี้เจ้าหนี้ | iPurchase - ระบบบริหารงานจัดซื้อ

คุณสมบัติ

 • สามารถอ้างอิงเอกสารซื้อเชื่อ ซื้อสดหรือเอกสารตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ มาบันทึกลดหนี้เจ้าหนี้ได้
 • กรณีอ้างอิงเอกสารซื้อเชื่อ ซื้อสดหรือตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ สามารถปรับแก้ไขข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้
 • ระบบจะทำการแจ้งเตือน เมื่อมีการลดหนี้เกินยอดของเอกสารใบกำกับเดิม
 • สามารถระบุเลขที่ใบกำกับภาษีหรือเลขที่ใบส่งของซ้ำได้ หากมีการกำหนดเงื่อนไขในระบบตั้งค่า
 • การบันทึกลดหนี้ สามารถเลือกเจ้าหนี้ที่ผูกกับผู้ขายได้ เพื่อนำไปลดยอดชำระของเจ้าหนี้
 • สามารถดูตัวอย่างเอกสารก่อนบันทึก สั่งพิมพ์เอกสาร และส่งเอกสารผ่านอีเมล์ได้
 • คัดลอกเอกสาร แล้วบันทึกเป็นเอกสารใหม่ได้
 • สามารถนำไปอ้างอิงในการสร้างเอกสารใบรับวางบิล เตรียมจ่ายชำระหรือจ่ายชำระหนี้ได้ และสามารถดูประวัติการนำไปอ้างอิงได้
 • สามารถยกเลิกเอกสารพร้อมระบุเหตุผลได้
 • สามารถกรองเอกสารตามสถานะการนำไปลดยอดของการจ่ายชำระหนี้ได้

รายงานที่เกี่ยวข้อง

 • รายงานรายงานส่งคืน-ลดหนี้
 • รายงานวิเคราะห์การซื้อสุทธิ
 • รายงานสรุปยอดซื้อสินค้าประจำวัน – ประจำเดือน
 • รายงานเปรียบเทียบยอดซื้อรายเดือน – 12 เดือน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์