ใบสั่งซื้อ | iPurchase - ระบบบริหารงานจัดซื้อ

สั่งซื้อ

ยืนยันการสั่งซื้อตามใบเสนอราคาที่ผู้ขายเสนอราคาให้
พร้อมระบบอนุมัติ เพื่อให้ผู้บริหารตัดสินใจก่อนทำการจัดซื้อจริง

ใบสั่งซื้อ | iPurchase - ระบบบริหารงานจัดซื้อ

คุณสมบัติ

 • การบันทึกใบสั่งซื้อสามารถเพิ่มขั้นตอนในการอนุมัติใบสั่งซื้อได้ เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องและควบคุมค่าใช้จ่ายขององค์กร
 • กรณีทีบันทึกใบสั่งซื้อโดยอ้างอิงใบเสนอราคาจากผู้ขาย สามารถระบุเลขใบเสนอราคาเพื่อใช้ในการยืนยันรายละเอียดของราคาและการซื้อสินค้าหรือบริการได้
 • กำหนดเลขที่เอกสารได้หลายรูปแบบตามการตั้งค่าของระบบเลขที่เอกสาร
 • สามารถกรองเอกสารใบสั่งซื้อตามสถานะการอนุมัติได้
 • สามารถดูตัวอย่างเอกสารก่อนบันทึก สั่งพิมพ์เอกสาร และส่งเอกสารใบสั่งซื้อผ่านอีเมล์ได้
 • สามารถนำไปอ้างอิงในการสร้างเอกสารซื้อเชื่อหรือซื้อสดได้ และสามารถดูประวัติการนำไปอ้างอิงได้
 • คัดลอกเอกสาร แล้วบันทึกเป็นใบสั่งซื้อใบใหม่ได้
 • สามารถพัก ยกเลิก หรือเคลียร์เอกสารพร้อมระบุเหตุผลได้

รายงานที่เกี่ยวข้อง

 • รายงานใบสั่งซื้อ
 • รายงานสินค้าค้างรับ
 • รายงานวิเคราะห์ประสิทธิภาพของผู้ขาย

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์