วิทยากรอีคอมเมิร์ซด้วย www.b2bthai.com

วิทยากรอีคอมเมิร์ซด้วย www.b2bthai.com

< วิทยากรอีคอมเมิร์ซด้วย www.b2bthai.com

      วันที่ 27 มีนาคม 2559  นายฐิติรัตน์ กิณเรศ กรรมการผู้จัดการบริษัท โปรซอฟท์ซีอาร์เอ็ม จำกัด และทีมงาน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้การใช้งานระบบอีคอมเมิร์ซ

      ด้วยเว็บไซต์ www.b2bthai.com ในการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการของโครงการ "การเรียนรู้เพื่ออาชีพ สู่ หนึ่งธุรกิจ หนึ่งโรงเรียน" ให้กับคณะครูและนักเรียนในส่วนสำนักงาน

      คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระดับมัธยมศึกษา กว่า 42 โรงเรียน เพื่อเป็นการสร้างงานและสร้างโอกาสใหักับนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาและอาจารย์ที่ต้องการ

      สร้างธุรกิจในโรงเรียน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือและการตอบรับเป็นอย่างดีจากคณะครูและนักเรียน

 321
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์