บริการเช่า Cloud Server

ใช้งาน Prosoft ibiz บน Cloud Computing ข้อมูลปลอดภัย ตอบสนองความต้องการทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

บริการเช่า Cloud Server

บริการเช่า Cloud Server

1 User
4,000บาท/ปี ชำระค่าบริการ Cloud Ser
แบบรายปี
5 Users
7,000บาท/ปี ชำระค่าบริการ Cloud Server />แบบรายปี
10 Users
11,000บาท/ปี ชำระค่าบริการ Cloud Server />แบบรายปี
20 Users
15,000บาท/ปี ชำระค่าบริการ Cloud Server />แบบรายปี
1 User
฿ 4,000/ปี

ค่าบริการ Cloud Server
แบบรายปี

ติดต่อเจ้าหน้าที่

5 Users
฿ 7,000/ปี

ชำระค่าบริการ Cloud Server
แบบรายปี

ติดต่อเจ้าหน้าที่

10 Users
฿ 11,000/ปี

ค่าบริการ Cloud Server
แบบรายปี

ติดต่อเจ้าหน้าที่

20 Users
฿ 15,000/ปี

ค่าบริการ Cloud Server
แบบรายปี

ติดต่อเจ้าหน้าที่


เงื่อนไขการให้บริการ

  • ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งโปรแกรม และดูแล Database ของลูกค้าทั้งหมด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ลูกค้า เข้าถึงระบบ Cloud Server ของบริษัทฯ โดยตรงได้ แต่ลูกค้าสามารถส่ง Email เพื่อมาขอข้อมูลบางอย่างได้ เช่น Database ของลูกค้า 
  • มีบริการใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (SSL Certificates) มูลค่า 1,000 บาท ฟรี! จำนวน 1 ปี
  • มีบริการ Sub domain สำหรับการเข้า Web Site ฟรี! จำนวน 1 รายการ ซึ่งใน Sub domain นั้นจะต่อท้ายด้วย .prosoftibiz.com เสมอ เช่น __(ระบุชื่อที่ต้องการ)__.prosoftibiz.com
  • มีบริการ Backup Database สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
  • พื้นที่เก็บข้อมูลไม่รวมพื้นที่ ที่ใช้ในการติดตั้ง OS และโปรแกรมที่จำเป็นสำหรับใช้งาน Prosoft ibiz
  • จำกัดพื้นที่ Database จำนวน 5 GB ต่อ 1 Package (กรณีที่ต้องการใช้งานมากกว่า 5GB จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
  • มีเจ้าหน้าที่ Support ตามวันเวลาทำการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30-17:30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

* หมายเหตุ :

  • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • Package ของ Cloud Server ขึ้นอยู่กับ Package ของโปรแกรม เช่น ลูกค้าซื้อ ibiz 5 User จะต้องเช่า ibiz-Cloud 5 User เท่านั้น

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์