ระบบสินค้าคงคลังมีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างไร

ระบบสินค้าคงคลังมีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างไรสินค้าคงคลัง (Inventory) ก็คือ

โปรแกรมที่ใช้จัดการสินค้าแบบสมัยใหม่ โดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ ให้เข้ากับการจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการบันทึกรายการที่เก็บวัสดุหรือสินค้าที่อยู่ในกระบวนการผลิต ทั้งก่อนการผลิต ระหว่างการผลิต จนไปถึงการผลิตโดยสมบูรณ์แล้ว เพื่อไม่ให้การดำเนินธุรกิจขาดตอน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีระบบจัดการสินค้าคงคลังที่ดี ซึ่งเป็นตัวกำหนดความเป็นไปของกิจการ ว่าจะมีผลกำไรหรือขาดทุนมากน้อยเพียงใด เป็นการลดต้นทุนและเพิ่มกำไรให้กับกิจการได้ ทั้งนี้สามารถย้อนดูประวัติ ปัจจุบัน และอนาคตได้ เพื่อให้เจ้าของกิจการได้มองเห็น และวางแผนต่อไปได้ การเช็คสินค้าคงคลังโดยทั่วไปจะมีพนักงานประจำคอยบันทึกรายการเข้าออกของสินค้าต่างๆ ยิ่งมีโปรแกมสินค้าคงคลังแบบนี้เกิดขึ้นยิ่งทำให้ง่าย สะดวกต่อการเช็คสินค้าคงคลังและประมวลผลแบบแม่นยำ ซึ่งเจ้าของกิจการก็สามารถเรียกดูข้อมูลเหล่านี้ได้ทันทีเมื่อเชื่อมต่อกันบนอินเทอร์เน็ต
ความสำคัญและประโยชน์ของโปรแกรมจัดการสินค้าคงคลัง

1.ช่วยแบ่งหมวดหมู่ของสินค้าแต่ละชนิดให้เป็นระบบ

2.ช่วยบริหารจัดการกับสินค้าในคลังโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ เพิ่มความสะดวกขึ้น

3.ช่วยเรื่องความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล

4.ช่วยประมวลมูลค่าของสินค้า ประมวลผลส่วนกำไรและรายได้ของกิจการ

5.ช่วยให้รู้ถึงสถานะของสินค้า ขาด เหลือ หรือเกิน เป็นจำนวนเท่าใด

6.ช่วยให้เจ้าของกิจการได้เห็นจำนวนและปริมาณของสินค้าเพื่อการวางแผนสู่อนาคต 16287
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์