Implement Solution

วิธีการขึ้นระบบ เพื่อความสำเร็จในการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz

การวางแผนการขึ้นระบบ โดยวิธีการบันทึกข้อมูลบางส่วน

การวางแผนการขึ้นระบบ โดยวิธีการบันทึกข้อมูลบางส่วน

 

การวางแผนการขึ้นระบบ โดยวิธีการบันทึกข้อมูลบางส่วน

ควบคุมการสั่งซื้อสินค้า โดยผ่านการอนุมัติก่อนจัดซื้อจริง เพื่อให้บริหารรายจ่ายได้อย่างเป็นระบบและถูกต้องแม่นยำ พร้อมบันทึกเพิ่มสินค้าในคลังสินค้าได้อัตโนมัติ

ควบคุมการสั่งซื้อสินค้า โดยผ่านการอนุมัติก่อนจัดซื้อจริง เพื่อให้บริหารรายจ่ายได้อย่างเป็นระบบและถูกต้องแม่นยำ พร้อมบันทึกเพิ่มสินค้าในคลังสินค้าได้อัตโนมัติ

 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลบางส่วน

1. ขั้นตอนการสร้างเอกสารใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ดูรายละเอียด
2. ขั้นตอนการสร้างเอกสารจ่ายเงินมัดจำ (Payment Deposite) ดูรายละเอียด
3. ขั้นตอนการสร้างเอกสารซื้อเชื่อ (Credit Purchase) ดูรายละเอียด
4. ขั้นตอนการสร้างเอกสารซื้อสด (Cash Purchase) ดูรายละเอียด
5. ขั้นตอนการสร้างเอกสารลดหนี้เจ้าหนี้ (Purchase Credit Note) ดูรายละเอียด
6. ขั้นตอนการสร้างเอกสารเพิ่มหนี้เจ้าหนี้ (Purchase Debit Note) ดูรายละเอียด
 1069
ผู้เข้าชม
คะแนน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์