บทความที่น่าสนใจ

บทความที่น่าสนใจ | Prosoft ibiz

8 รายการ
ภาพของงานทางด้านบัญชีสำหรับคนทั่วไปที่นอกเหนือจากตัวเลขแล้วยังอาจนึกไปถึง ภาพของเอกสารกองพะเนินเทินทึกวางเรียงรายเต็มตู้ เพื่อจัดเก็บใบเสร็จข้อมูลทางบัญชีและอีกจิปาถะลำบากและน่าเห็นใจผู้จัดทำบัญชีจริงๆ ครับ จะค้นจะหาแต่ละทีวุ่นวายไปหมด ช่วงอดีตที่ว่านั้นงานบัญชีจึงมักประสบปัญหาเรื่องการจัดเก็บเอกสาร และดูแลข้อมูลทางด้านบัญชีอย่างมาก
ถึงแม้ว่าการจัดทำงบทดลองจะมีประโยชน์คือเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี แต่ก็ตรวจสอบได้เฉพาะความถูกต้องในการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่เท่านั้น แต่ถ้าเป็นความผิดพลาดอย่างอื่น ที่ไม่ใช่ความผิดพลาดตามหลักการบัญชีคู่ งบทดลองก็จะยังคงลงตัว ดังนั้นการจัดทำงบทดลองก็จะไม่สามารถตรวจสอบได้สำหรับความผิดพลาดของการบันทึกบัญชีประเภทนี้ ความผิดพลาดดังกล่าวที่ไม่สามารถตรวจสอบได้โดยการจัดทำงบทดลอง
ระบบบัญชีสำหรับธุรกิจ ไม่ใช่แค่จดใส่สมุด ใส่กล่องหรือใส่แฟ้มธรรมดา แต่เป็นระบบที่จะเก็บและจัดการข้อมูลสำคัญทางธุรกิจ ซึ่งตัวเลขต่างๆ เหล่านั้นสามารถที่จะบอกสถานะเกี่ยวกับธุรกิจของผู้ประกอบการได้หลายอย่างที เดียว อย่างไรก็ดี ระบบบัญชีนั้นทำได้มากกว่าแค่เก็บข้อมูล แต่สามารถใช้เป็นดัชนีทางการเงินได้อีกด้วย เนื่องจากระบบบัญชีจะมีส่วนประกอบต่างๆ เหล่านี้
30 ปีแห่งความล้าหลังของสำนักงานบัญชีไทยยังมีอยู่ให้เห็นอย่างมากมายแม้ว่าโลกได้เดินหน้าเข้าสู่ยุคติจิตัลแล้ว เพราะสิ่งที่ผมได้เห็นสำนักงานบัญชีไทยทำบัญชีสมัยนี้กับเมื่อตอนที่ผมจบบัญชีมาใหม่ๆ ไม่ได้แตกต่างกันเลย เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็พอที่จะมองเห็นอนาคตของไทยว่าจะเป็นอย่างไร เมื่อ AEC เกิดขึ้นเราจะแข่งขันกับคนอื่นได้อย่างไร
การที่สำนักงานบัญชียุคใหม่ ได้มีโอกาสเปลี่ยนวิธีการทำงานแบบเก่า คือ จากการเป็นพนักงานลงบัญชี เป็นการทำหน้าที่เป็นสมุห์บัญชีหรือผู้จัดการบัญชี ทำให้ผู้ประกอบการมีโอกาสจัดทำบัญชีในเล่มเดียวได้
การทำบัญชีของ SMEs ในบ้านเรานั้นกว่า 90 เปอร์เซ็นต์จะใช้บริการของสำนักงานบัญชีเพื่อช่วยยื่นภาษีให้กับรัฐ และปิดงบการเงินเป็นรายปีเพื่อส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และเป็นที่ทราบกันดีว่าตัวเลขในบัญชีชุดสรรพากรนั้นมักจะไม่ตรงกับความเป็นจริง
ปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจจะต้องเผชิญกับการแข่งขันสูงมากยิ่งขึ้น ภายใต้ระบบการค้าเสรี ดังนั้นแต่ละองค์การต้องทำการปรับตัวให้พร้อมที่จะสามารถเอาชนะคู่แข่งขันได้ โดยอาศัยปัจจัยในการดำเนินงานที่สำคัญ ซึ่งแต่เดิมจะคุ้นเคยกับ 4 M’s คือ Man, Money, Material และ Management และในปัจจุบันคงจะไม่เพียงพอถ้าต้องการที่จะทำให้องค์การดำเนินงานอยู่ได้และมีความเจริญก้าวหน้า องค์การจะต้องมีข่าวสารหรือข้อมูลที่รวดเร็วและทันสมัย โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) องค์การต้องบริหารปัจจัยเหล่านี้ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดโดยนำหลักบริหารเข้ามาใช้ในทุกๆ ปัจจัยซึ่งถือว่ามีความจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างมาก
การหักลดหย่อน หมายถึง รายการต่างๆ ที่กฎหมายได้กำหนดให้หักได้เพิ่มขึ้นหลังจากได้หักค่าใช้จ่ายแล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีก่อนนำเงินได้ที่เหลือซึ่งเรียกว่าเงินได้สุทธิไปคำนวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รายการหักลดหย่อนกรณีต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้


ทดลองใช้งาน ibiz ฟรี โดยไม่มีข้อผูกมัด

สามารถดาวน์โหลดพร้อมทดลองใช้งานฟรี จนกว่าจะหมดอายุตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

ทดลองใช้งานฟรี

ติดต่อฝ่ายขาย

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์