Prosoft ibiz Version - 1.0.93

Prosoft ibiz Version - 1.0.93

Prosoft ibiz Version - 1.0.93

เพิ่มกลุ่มสินค้าในกำหนดรหัสสินค้าบริการ ,เพิ่มการแสดงรายการการเรียงตามสินค้าในรายงานขายสด ,ปรับแก้ไขการแสดงรายงาน กรณีที่ Google Chrome มีการปรับแก้ไขการแสดงฟอร์มและอื่นๆ

 148
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์