DEPA สนับสนุนการซื้อซอฟท์แวร์บัญชี มูลค่าสูงสุด 10,000 บาท สำหรับ SMEs ไทย

DEPA สนับสนุนการซื้อซอฟท์แวร์บัญชี มูลค่าสูงสุด 10,000 บาท สำหรับ SMEs ไทย

< DEPA สนับสนุนการซื้อซอฟท์แวร์บัญชี มูลค่าสูงสุด 10,000 บาท สำหรับ SMEs ไทย 

ดีป้า (DEPA) เสริมแกร่งธุรกิจ SMEs ยุคดิจิทัล
สนับสนุนค่าโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz 10,000 บาท/ราย

 

 * เลือกประเภทการติดต่อ : รับสิทธิ์ส่วนลดค่าโปรแกรม 10,000 บาท

 


 

Depa mini Transformation

โครงการที่มุ่งการผลักดันให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงการใช้ Digital Platform ที่จะสามารถช่วยสร้างข้อมูลการตัดสินใจ สร้างความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการให้กับธุรกิจ ทั้งในด้านการขายและการบริหารจัดการต่าง ๆ อาทิ ระบบการขาย (Point of Sale: POS) ระบบจัดการคลังสินค้า ระบบขนส่ง ระบบบัญชี ระบบ CRM ระบบบริหารงานบุคคล เป็นต้น โดยเป็นการสนับสนุนเงินให้เปล่าในการซื้อและใช้บริการซอฟต์แวร์และดิจิทัลจากผู้ให้บริการในโครงการฯ จำนวน 100% แต่ไม่เกิน 10,000 บาท (ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม) จำกัดสิทธิ 1 เอสเอ็มอี ต่อ 1 ทุน

 

ทำอย่างไรถึงจะได้รับสิทธิ์สนับสนุนค่าโปรแกรม 10,000 บาท?

ก่อนอื่นผู้ประกอบการจำเป็นที่จะต้องเป็นสมาชิกของ DEPA โดยสามารถสมัครได้ที่ http://member.depa.or.th หลังจากที่ทำการซื้อ Software แล้วให้นำใบเสร็จมายื่นกับหน่วยงานประจำภาค เพื่อรับคูปองเงินมูลค่าสูงสุด 10,000 บาท/ราย โดยที่เงินสนับสนุนนี้มีจำนวนจำกัดของแต่ละภาค หากผู้ประกอบการตัดสินใจช้า โควต้าที่ทางดีป้าให้อาจจะหมดก่อน

< คลิกเพื่ออ่านเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม >

 

สนับสนุน SMEs ไทย มูลค่าสูงสุด 10,000 บาท เมื่อซื้อโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz

 * เลือกประเภทการติดต่อ : รับสิทธิ์ส่วนลดค่าโปรแกรม 10,000 บาท

 882
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์